فهرست بستن

Thrive

Thrive-What-On-Earth-Will-It-Take-Cover

Thrive

بقا

 

کارگردان: Foster Gamble, Kimberly Carter Gamble, Steve Gagné

تهیه کننده: Foster Gamble, Kimberly Carter Gamble 

نویسنده: Mary Earle Chase, Foster Gamble, Kimberly Carter Gamble& Neal Rogin

سال اکران: 2011

وب‌سایت مستند

جلسه تدریس‌شده در کرسی کلبه کرامت: شورش علیه طمع (36)  بقاء با کنترل پول


مطالب مرتبط :