فهرست بستن

The Price of Inequality

Price of Inequality_PBK_mech.indd

The Price of Inequality

How Today’s Divided Society Endangers Our Future

 

مؤلف: Joseph E. Stiglitz

ناشر: W. W. Norton & Company

سال نشر: 2013 میلادی

دریافت متن کامل کتاب


مطالب مرتبط :