فهرست بستن

The Origin of Wealth

Beinhocker - The Origin of Wealth; Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Economics (2006)

The Origin of Wealth

Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Economics

 

مؤلف: Eric D. Beinhocker

ناشر: Harvard Business School Press

سال نشر: 2006 میلادی

دریافت متن کامل کتاب


مطالب مرتبط :