فهرست بستن

The Ascent of Money-Safe as houses

Ascent_of_Money

The Ascent of Money

Safe as houses

ترقی پول- قسمت 05

امن همچون خانه

 

کارگردان: Adrian Pennick

نویسنده: Niall Ferguson

سال اکران: 2008

جلسه تدریس‌شده در کرسی کلبه کرامت: شورش علیه طمع (54)  انقلاب های اکونومی (7) دموکراسی تملک املاک (1)


مطالب مرتبط :