فهرست بستن

The Ascent of Money-Risky business

ascent

The Ascent of Money

Risky business

ترقی پول – قسمت 04

بیمه

 

کارگردان: Adrian Pennick

نویسنده: Niall Ferguson

سال اکران: 2008

جلسه تدریس‌شده در کرسی کلبه کرامت: شورش علیه طمع (52) انقلاب‌های اکونومی (5) از تأمین اجتماعی تا مدیریت مشاء ریسک


مطالب مرتبط :