فهرست بستن

The Ascent of Money-Chimerica

Ascent_of_Money

The Ascent of Money

Chimerica

ترقی پول –  قسمت 06

چی‌مریکا

کارگردان: Adrian Pennick

نویسنده: Niall Ferguson

سال اکران: 2008

جلسه تدریس‌شده در کرسی کلبه کرامت: شورش علیه طمع (61) انقلاب‌های اکونومی (14) چی‌مریکا


مطالب مرتبط :