فهرست بستن

The Big Short

The Big Short فروش موقت گسترده   کارگردان:  Adam McKay تهیه کننده:  Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Arnon Milchan& Brad Pitt            نویسنده: Michael Lewis سال…