فهرست بستن
اقتصاد مکزیک-پزو

افزایش بدهی مکزیک

وزارت اقتصاد مکزیک طی گزارشی بدهی این کشور را بالغ بر 516 میلیارد دلار اعلام کرد که معادل 40.4 درصد از تولیدات ناخالصی داخلی GDP…