فهرست بستن

Small Business in the Aftermath of the Crisis

Calcagnini & Favaretto (Eds.) - Small Business in the Aftermath of the Crisis; International Analyses and Policies (2012)

Small Business in the Aftermath of the Crisis

International Analyses and Policies

 

مؤلف: Sergio Arzeni, Lucia Cusmano & Jonathan Potter

ناشر: Springer

سال نشر: 2012 میلادی

دریافت متن کامل کتاب


مطالب مرتبط :