فهرست بستن

Financial Distress and Corporate Turnaround

Schmuck - Financial Distress and Corporate Turnaround; an Empirical Analysis of the Automotive Supplier Industry (2013)

Financial Distress and Corporate Turnaround

An Empirical Analysis of the Automotive Supplier Industry

 

مؤلف: Martin Schmuck

ناشر: Springer

سال نشر: 2013 میلادی

دریافت متن کامل کتاب


مطالب مرتبط :