فهرست بستن

Destined for Failure

Sanchez - Destined for Failure; American Prosperity in the Age of Bailouts (2010)

Destined for Failure

American Prosperity in the Age of Bailouts

 

مؤلف: Nicolas Sanchez, Christopher Kopp, Francis Sanzari

ناشر: Praeger

سال نشر: 2010 میلادی

دریافت متن کامل کتاب


مطالب مرتبط :