فهرست بستن

Crash Course

Ingrassia - Crash Course; the American Automobile Industry's  Road to Bankruptcy and Bailout - and Beyond (2010)

Crash Course

The American Automobile Industry’s Road to Bankruptcy and Bailout – and Beyond

 

مؤلف: Paul Ingrassia

ناشر: Random House

سال نشر: 2010 میلادی

دریافت متن کامل کتاب


مطالب مرتبط :