فهرست بستن

Bleakonomics

Larson - Bleakonomics; a Heartwarming Introduction to Financial Catastrophe (2012)

Bleakonomics

A Heartwarming Introduction to Financial Catastrophe, the Job Crisis and Environmental Destruction

 

مؤلف: Rob Larson

ناشر: pluto press

سال نشر: 2012 میلادی

دریافت متن کامل کتاب


مطالب مرتبط :