فهرست بستن

اقتصادهای آسیایی

asian-fa نقش کشورهای جنوب شرق آسیا در بیرون آمدن جهان از بحران

The Asian Economy

Spearheading the Recovery from the Global Financial Crisis

اقتصادهای آسیایی

رهبری خروج از بحران مالی جهانی

(نقش کشورهای جنوب شرق آسیا در بیرون آمدن جهان از بحران)

 

مولف: Dilip K.Das/ دیلیپ کی.داس

ناشر: Routledge

سال نشر: 2011

ناشر ایرانی: بازتاب

سال ترجمه: 1392

مترجم: مهدی تقوی

تعداد صفحات: 252

صفحه‌ی کتاب در وب‌سایت ناشر اصلی


مطالب مرتبط :