فهرست بستن

23 نکته‌ی مکتوم سرمایه‌داری

کتاب 23 نکته مکتوم سرمایه داری 08-23_things_they_don't_tell_you_about_capitalism-en-big

23 Things They Don’t Tell you About Capitalism

23 نکته‌ی مکتوم سرمایه‌داری

مؤلف: Ha-Joon Chang/ هاجون چنگ

ناشر:Penguin

سال نشر: 2011 میلادی

ناشر ایرانی: آمه

سال ترجمه: 1393

مترجم: مهرداد (خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی

صفحه‌ی کتاب در وب‌سایت ناشر اصلی


مطالب مرتبط :