فهرست بستن

کاهش کسب‌وکارهای خرد

برای تولید ثروت، طبقه‌ی متوسط آمریکا صرفاً نیاز به یک کسب‌وکار شخصی یا یک شغل مناسب دارد؛ درصدی از آمریکایی‌هایی که صاحب یک کسب‌وکاری هستند درحال کاهش‌اند.1393/06/17

مبتنی بر آمار فدرال رزرو[1]، بخشی از خانوارهای آمریکایی که صاحب کسب‌وکارهای خُرد[2] بودند، در پایین‌ترین سطحی که تا به حال ثبت شده قرار دارند. در گزارشی که با عنوان «تغییر در وضعیت مالی خانواده‌ها: مدارکی از بررسی امور مالی مصرف‌کننده» منتشر شده، مالکیت مشاغل خرد را در آمریکا بین سال‌های 2010 تا 2013 «سقوط‌کرده» نشان می‌دهد. حتی درمیان این به اصطلاح «بازسازی اقتصادی» مالکیت کسب‌وکار کوچک در آمریکا در حال حاضر به کمتر از تمام‌وقت کاهش یافته است. اگر اقتصاد واقعاً وضعیت سالمی داشت، این اتفاق نباید می‌افتاد و این است که سیل آمریکایی‌ها به سمت بازارهای کار سرازیر می‌شود. نرخ مشارکت نیروهای کار در آمریکا کمتر از 36 سال گذشته است. این اتفاق نمی‌افتاد اگر اقتصاد واجد یک شرایط سالم بود. واقعیت این است که طبقه‌ی متوسط در آمریکا رو به موت است و این گزارش از فدرال رزرو شاهدی بر این مدعای تلخ می‌باشد.

looking-for-a-job-bigبرای تولید ثروت، طبقه‌ی متوسط آمریکایی صرفاً نیاز به یک کسب‌وکار شخصی یا یک شغل مناسب دارد. متأسفانه درصدی از آمریکایی‌هایی که صاحب یک کسب‌وکاری هستند به‌طور پیوسته درحال افول و کاهش‌اند. در گزارش فدرال رزرو آمده که بخشی از خانوارهای آمریکایی که علاقه به داشتن یک کسب‌وکار کوچک داشته‌اند، از 13.3 درصد در سال 2010 به 11.7 درصد در سال 2013 کاهش یافته‌اند…

Michael Snyder

8 September 2014

17 شهریور 1393

اصل این مطلب را می‌توانید از این‌جا پی بگیرید.


[1]. Federal Reserve

[2]. Small Business


مطالب مرتبط :