فهرست بستن

وضعیت فقر در آلمان

ایالت مکلن بورگ واقع در شمال شرقی آلمان با ۲۳.۶ درصد بیشترین آمار افراد فقیر را دارد. پس‌ازآن شهر برلین ۲۱.۴ درصد جمعیت خود را فقیر می‌بیند. ۱۱.۳ درصد جمعیت ایالت باواریا نیز دچار فقر هستند که پایین‌ترین آمار در بین ایالات آلمان است.

گزارش منتشرشده توسط انجمن‌های خیریه و فعال در بخش کمک‌های اجتماعی نشان می‌دهد نرخ فقر از ۱۵ درصد جمعیت آلمان در سال ۲۰۱۲ به ۱۵.۵ درصد در سال پس‌ازآن رشد داشته است. این رقم معادل 12.5 میلیون نفر از جمعیت آلمان ۸۰ میلیون نفری است که زیرخط فقر زندگی می‌کنند.

داده‌های این انجمن‌ها نشان می‌دهد ایالت مکلن بورگ واقع در شمال شرقی آلمان با ۲۳.۶ درصد بیشترین آمار افراد فقیر را دارد. پس‌ازآن شهر برلین ۲۱.۴ درصد جمعیت خود را فقیر می‌بیند. ۱۱.۳ درصد جمعیت ایالت باواریا نیز دچار فقر هستند که پایین‌ترین آمار در بین ایالات آلمان است.

فقر در آلمان

«اولریش اشنایدر، رئیس انجمن تأمین اجتماعی و بهداشت می‌گوید: «فقر در آلمان چندان مربوط به مشکلات اقتصادی نمی‌شود؛ بلکه نتیجه‌ی نوعی فراموشی سیاسی است. باید به‌روشنی این موضوع مطرح شود. پتانسیل مبارزه با این فقر وجود دارد؛ زیرا ما پنجمین کشور ثروتمند دنیا هستیم؛ اما مشکلات عدیده‌ای درزمینه‌ی توزیع ثروت در این زمان رونق اقتصادی داریم.»

این انجمن‌ها اعتقاد دارند باید میزان کمک‌های تأمین اجتماعی افزایش یابد و در برنامه‌های کمک به افراد بیکار تحول ایجاد شود. بر اساس آمارها افراد بیکار، خانواده‌های تک والدینی، مادران مجرد، بازنشستگان و بسیاری از افراد زیر سن قانونی بیش از دیگران زیرخط فقر قرار دارند.

افراد دارای درآمد ۶۰ درصد پایین‌تر از متوسط درآمد در آلمان فقیر محسوب شده و زیرخط فقر قرار می‌گیرند.

خبرگزاری فارس

2 اسفند 1393


مطالب مرتبط :