فهرست بستن

ورود یورو به رکود اقتصادی

آمارهای رسمی نشان می‌ده که اقتصاد حوزه‌ی یورو در سه ماهه‌ی دوم سال 2014 دچار رکود اقتصادی شده است. 1393/06/15

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد حوزه‌ی یورو در سه ماهه‌ی دوم سال 2014 دچار رکود اقتصادی شده است.
موسسه‌ی یورو استات -که متولی آمارگیری در اتحادیه‌ی اروپا است-، در دومین ارزیابی خود از رشد اقتصادی در 18 کشور عضو یورو، نرخ رشد صفر درصدی را برای این حوزه در سه ماهه‌ی قبلی تایید کرد. همچنین این موسسه نرخ رشد را برای کل 28 کشور اتحادیه‌ی اروپا، 0.2 درصد برآورد کرده است.
هاوارد آرچر، تحلیلگر موسسه آی.اچ.اس گلوبال اینسایت IHS Global Insight در این‌باره گفت:

«رکود در تولید ناخالص داخلی حوزه‌ی یورو در سه ماهه‌ی دوم مشخصاً فشار را بر بانک مرکزی اروپا برای اعمال فوری اقدامات محرک اقتصادی بیشتر و تلاش برای کاهش ریسک ناشی از نرخ پایین تورم را افزایش داد.»

خبرگزاری تسنیم

15 شهریور 1393


مطالب مرتبط :