نقشه گرسنگی آمریکا

49 میلیون نفر گرسنه

متن زیر برگرفته از وب‌سایت دیده‌بان آمریکا می‌باشد که بخش از آن توسط مرکز پایش انتخاب، ویرایش و ارائه شده است. در انتهای متن نیز نقشه گرسنگی آمریکا را که توسط موسسه‌ی خیریه‌ی Feeding America تهیه شده می‌توانید مشاهده کنید.


 تداوم و شیوع فقر در میان توده‌های مردم و رکورد درآمدهای اقشار محروم آمریکا بیانگر این واقعیت است که بهبود اقتصادی مورد ادعای مقامات رسمی تنها برای اشرافیت مالی منفعت داشته است. در همین سالی که گزارش مزبور از فقر و کاهش درآمد حکایت می کند، سود شرکت‌ها بسیار بالا رفته است و ارزش سهام نیز به دلیل سیاست تزریق پولی بانک مرکزی این کشور یک‌سوم افزایش داشته است. جالب این است که مقامات کاخ سفید این گزارش را ستودند و آن را نشانه‌ای بر بهبود شاخص‌های کلیدی در زمینه‌ی فقر و درآمدها دانستند اما وقعیت چیز دیگری است. این گزارش صرفاً تاییدی بر این نکته است که شرایط زندگی مردم فرودست در آمریکا هیچ بهبود واقعی‌ای نداشته است.

پیش از انتشار این گزارش، در ابتدای سال جاری بانک مرکزی آمریکا نیز گزارشی منتشر کرد که نشان می داد درآمد یک خانوار متوسط آمریکایی بین سال‌های 2007 و 2013 حدود 12 درصد کاهش یافته است. گزارش فدرال‌رزرو حاکی بود که خانواده‌ی متوسط آمریکایی هم کنون سالانه 6400 دلار کمتر از سال 2007 درآمد دارد.

پس از بحران سال 2008 شمار فزاینده‌ای از مردم آمریکا نتوانستند برای خود خانه‌ی مستقل دست‌وپا کنند و به ناچار نزد والدین و یا آشنایان خود زندگی می‌کنند. شمار این افراد از 17 درصد به 19 درصد در سال 2014 افزایش یافته است. لازم به ذکر است که تاثیرات بسیاری از برنامه‌های کاهش هزینه‌های عمومی در این گزارش نیامده است.نقشه گرسنگی آمریکاپیش‌تر نیز در ماه آوریل موسسه‌ی خیریه تأمین غذای آمریکا Feeding America گزارش سالانه‌اش درباره‌ی گرسنگی در آمریکا را منتشر کرد که نشان می‌داد 49 میلیون تن از آمریکاییان یعنی 16 درصد جمعیت این کشور، در سال 2012 در شرایط ناامنی غذایی -گرسنگی- به سر می‌برده‌اند. جالب است بدانیم این میزان در سال 2007 تنها 11 درصد بوده است. نرخ ناامنی غذایی در میان کودکان حتی بدتر از این بوده است؛ یعنی 16 میلیون کودک آمریکایی که 21.6 درصد از کل کودکان آمریکایی را تشکیل می دهد.