فهرست بستن

نظام پولی بین‌المللی و بحران مالی جهانی

کتاب نظام پولی بین‌المللی و بحران مالی جهانی

World Monetary System and International Financial Crisis

 نظام پولی بین‌المللی و بحران مالی جهانی

مؤلف: A.stad Nichenko/ اِستاد نیچنکو

ناشر: Progress

سال نشر: 1965

ناشر ایرانی: آزاد ‌‌‌مهر

سال ترجمه: 1389

مترجم: ناصر زرافشان

تعداد صفحات: 376

صفحه‌ی کتاب در وب‌سایت ناشر اصلی


مطالب مرتبط :