فهرست بستن

موج سوم بحران مالی در سال 2016

در سال 2016 بازارهای سهام بدترین سال خود را آغاز کرده‌اند؛ چراکه سرمایه‌گذاران نگران رکود و کاهش قیمت‌ها بودند، حال آن‌که بازارهای سهام قوت گرفته و در حال صعود هستند. پیتر اوپنهایمر[1]، استراتژیست ارشد بازار سهام جهانی[2] در گلدمن ساکس[3]، اعلام کرد که این تغییرِ مسیرِ گسترده درواقع تابعی از عدم اطمینان سرمایه‌گذاران است که «موج سوم بحران مالی» را که اکنون در جریان است محقق می‌کند.

بازار سهام وال استریت

اوپنهایمر بیان می‌کند که تأثیر «موج سوم بحران مالی» روی بازارهای مالی دو پیامد خواهد داشت؛ دو مسیری که حکایت از استراتژی‌هایی متضاد و متقابل باهم را می‌کند. در این حالت یا سرمایه‌گذاران روی دارایی‌های کم‌ریسک‌تری نظیر اوراق قرضه سرمایه‌گذاری می‌کنند، که این «موج سوم» می‌تواند موجب کاهش قیمت شدید و واکنش‌هایی در امر سیاست‌گذاری شود (یعنی اجرای سیاست‌های پولی/مرکزپایش). یا می‌توانیم شاهد آن باشیم که اقتصادهای در حال ظهور به تعادل رسیده و یک «بهبود اقتصادی جهانی پایدار» را ایجاد کند.

نتیجه دوم، مورد پایه اوپنهایمر و گلدمن‌ساکس است و اگر این اتفاق بیفتد سرمایه‌گذاران به‌دنبال دارایی‌های پرریسک‌تری نظیر سهام خواهند بود (تا خرید اوراق قرضه که سود آن تضمین شده است).

بر اساس اظهارات اوپنهایمر، هم‌اکنون مشکل این است که بازارها در مورد اینکه کدام نتیجه اتفاق بیفتد مطمئن نیستند. و در این صورت واکنش بازار نسبت به این نوسانات از خوش‌بینانه تا بدبینانه در نوسان خواهد بود؛ وی اضافه می‌کند که خطر حرکت از یک دارایی به سمت دارایی دیگر، مشخص‌کننده‌ی تغییر جهتی است که ما در بازارهای عمومی شاهد آن هستیم؛ و تا زمانی که سرمایه‌گذاران از نتیجه باخبر نشوند، نوسانات شدید میان منفی و مثبت ادامه خواهد داشت.

دنیای اقتصاد

24 اسفند 1394

اصل این مطلب را می‌توانید از این‌جا پی بگیرید.


[1] Peter Oppenheimer

[2] Global Equity

[3] Goldman Sachs


مطالب مرتبط :