فهرست بستن

فقر، عامل شورش‌های فرگوسن آمریکا

ستاره‌ی سابق بسکتبال، کریم عبدالجبار، یادداشتی در مجله‌ی تایم منتشر کرد با عنوان: «جنگ نژادی پیش‌رو بر سر نژاد نیست». وی در مقاله‌اش می‌گوید آن‌چه این روزها در فرگوسن می‌گذرد را نمی‌توان یک نژادپرستیِ نظام‌مندِ دیگر نام‌گذاری کرد بل‌که این مبارزه‌ای علیه فقر و محرومیت است.

برخلاف آن‌چه در رسانه‌های اصلی[1] منتشر می‌شود، ستاره‌ی سابق بسکتبال، کریم عبدالجبار[2] ، یادداشتی در مجله‌ی تایم منتشر کرد با عنوان: «جنگ نژادی پیش رو بر سر نژاد نیست[3]». وی در مقاله‌اش می‌گوید آن‌چه این روزها در فرگوسن می‌گذرد را نمی‌توان یک نژادپرستیِ نظام‌مندِ دیگر نام‌گذاری کرد بل‌که این مبارزه‌ای علیه فقر و محرومیت است. عبدالجبار تمرکز بر مسئله‌ی نژاد را انحرافی از واقعیت امروز جامعه‌ی آمریکا می‌داند و آن واقعیت را چیزی جز «فقر فزاینده» نام‌گذاری نمی‌کند. شکاف اجتماعی عمده در این جامعه بنا به نوشته‌ی وی شکاف میان اقلیت ثروتمند و بقیه ی مردم آمریکاست. براساس گزارشی که مرکز تحقیقاتی Pew در سال 2012 منتشر کرد، میانگین درآمد طبقه‌ی متوسط آمریکا  در دهه‌ی اخیر 5 درصد افول کرده است. امروزه درصد هر چه کمتری از مردم این کشور (حدود 23 درصد) تصور می‌کنند که بتوانند هنگام بازنشستگی پول کافی برای گذران زندگی داشته باشند. به نوشته‌ی عبدالجبار، خبر هولناک این است که شمار کاهنده‌ای از مردم به این خرافه‌ی رویای آمریکایی باور دارند که «کار سخت» آنان را بر صدر خواهد نشاند.اعتراضات فرگوسن

عبدالجبار سوسیالیست نیست، وی صرفاً کسی است که خواهان اصلاحاتی در سامان کنونی جامعه‌ی آمریکاست. مقاله‌ی وی هشداری جدی برای مقامات حکومتی است که تفسیر اشتباهی از حوادث فرگوسن ارایه می دهند و تلاش دارد تا پیامدهای ناگوار چنین تحلیلی را نمایان کند. این تحلیل البته با موجی از مخالفت در میان جو غالب رسانه‌ای مواجه شده است. کسانی هستند که نوشته‌اند «سیاه» بودن مایکل براون[4] علت شلیک به او بود و اگر پوستی روشن داشت چنین اتفاقی نمی افتاد.

usviewer

2 شهریور 1393


[1]. Mainstream Media

[2]. Kareem Abdul-Jabbar

[4]. Michael Brown


مطالب مرتبط :