فهرست بستن

فروپاشی ملت‌ها

 فروپاشی ملت‌ها the-breaking-of-nations

The Breaking of Nations

Order and Chaos in the Twenty-First Century

فروپاشی ملت‌ها

نظم و هرج‌ومرج در قرن بیست‌ویکم

مؤلف: Robert Cooper/رابرت کوپر

ناشر: Grove Press

سال نشر: 2004 میلادی

ناشر ایرانی: نگاه معاصر

سال ترجمه: 1392

مترجم: حمید کریم‌نیا

تعداد صفحات: 204

صفحه‌ی کتاب در وب‌سایت ناشر اصلی


مطالب مرتبط :