فهرست بستن

علم اقتصادِ کلاه‌برداری معصومانه

ELM-00 the_economics_of_innocent_fraud-en-big

 

The Economics of Innocent Fraud

Truth of Our Time

 علم اقتصادِ کلاه‌برداری معصومانه

واقعیت زمان ما

 مؤلف: John Kenneth Galbraith/جان کنت گالبرایت

ناشر: Houghton Mifflin Harcourt

سال نشر: 2004 میلادی

ناشر ایرانی: نی

سال ترجمه: 1388

مترجم:کاظم فرهادی

تعداد صفحات: 72

صفحه‌ی کتاب در وب‌سایت ناشر اصلی


مطالب مرتبط :