فهرست بستن

طرح چیانگ مای: آغازگر پیمان‌های پولی دوجانبه

تلاش کشورها بر این بوده است تا نقش و جایگاه پول خود را در سطح بین‌المللی تقویت کنند و اقتصاد آنها کمتر تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گیرد… 1393/02/09

…یکی از مهم‌ترین مفاد طرح چیانگ مای، توسعه «پیمان‌های پولی دوجانبه» برای استفاده از پول‌های محلی در تجارت بین کشورهای آسه‌آن+۳ بود تا اثرات پول‌های پرقدرت جهانی مانند دلار و یورو در اقتصاد این کشورها کاهش یابد. در واقع مقاوم‌سازی سیستم تبادلات مالی خارجی این کشورها در اولویت قرار گرفت و روزبه‌روز توسعه یافت؛ به گونه‌ای که هم‌اکنون ادعا می‌شود که در جنوب شرقی آسیا ارز غالب وجود ندارد و از همه ارزها در تجارت استفاده می‌شود.

کشورهای آسه آن-پیمان دوجانبه پولی

«سرانجام در سال ۲۰۰۰، وزرای اقتصاد کشورهای آسه‌آن+۳ (کشورهای آسه‌آن به علاوه چین، ژاپن و کره‌ی جنوبی) در شهر چیانگ مای تایلند گردهم آمدند و به توافقی دست یافتند که منشأ تحولات عظیمی در حوزه ارزی جنوب شرقی آسیا شد.»

این پیمان‌های پولی دوجانبه به دیگر کشورهای جهان نیز تسری یافت. تاکنون نزدیک به ۴۸ پیمان پولی دوجانبه بین ۳۲ کشور امضاء شده است؛ تلاش کشورها بر این بوده است تا نقش و جایگاه پول خود را در سطح بین‌المللی تقویت کنند و اقتصاد آن‌ها کمتر تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گیرد…

عیارآن‌لاین

۹ اردی‌بهشت ۱۳۹۳


مطالب مرتبط :