فهرست بستن

فقر در طبقات اجتماعی اروپا

…در میان این افراد حدود 43 میلیون نفر امکان دست‌یابی به وعده‌های غذایی گوشت و سبزیجات را در هر 2 روز هم ندارند و 41 میلیون نفر دیگر هم به‌عنوان بی‌خانمان شناسایی شده‌اند. 1392/03/23

براساس آخرین گزارش‌های پارلمان اروپا European Parliament در سال 2013 گستردگی فقر در اتحادیه اروپا به‌گونه‌ای بوده که از 500 میلیون نفر جمعیت کل اتحادیه‌ی اروپا 120 میلیون نفر در خطرِ محرومیت اجتماعی، 50 میلیون نفر صاحب خانواده‌هایی تماماً بی‌کار و 40 میلیون نفر در فقر و محرومیت کامل به‌سر می‌بردند. در میان این افراد حدود 43 میلیون نفر امکان دست‌یابی به وعده‌های غذایی سالم مانند گوشت و سبزیجات را در هر 2 روز هم ندارند و 41 میلیون نفر دیگر هم به‌عنوان بی‌خانمان شناسایی شده‌اند.

برای بهبود این اوضاع پارلمان اروپا در 2013 12June -برابر با 23 خرداد 1392- بودجه‌ای را معادل 3.5 میلیارد یورو (برای سال‌های 2020-2014) تصویب کرد تا نیازهای کودکان و خانواده‌های بی‌سرپرست را تأمین کند. فقر در اروپااما براساس جدیدترین آمارهای یورواستات بالاترین میزان ریسک فقر و نرخ محرومیت اجتماعی در بلغارستان و کم‌ترین آن در جمهوری چک قرار دارد. هم‌چنین یک‌سوم فقر و محرومیت‌های اجتماعی در 5 عضو این اتحادیه شامل، بلغارستان (48 درصد)، رومانی (40.4 درصد)، یونان (35.7 درصد)، لتونی (35.1 درصد) و مجارستان (33.5 درصد) می‌باشد.


مطالب مرتبط :