فهرست بستن

شروع بیکاری در انگلیس

شمار بیکاران در این کشور به رقم 1 میلیون 850 هزار نفر رسیده است. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بیکاری در این کشور در میزان 5.5 درصد باقی‌ بماند.

آمارها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در انگلستان برای اولین بار طی 2 سال گذشته به طور غافلگیرکننده‌ای افزایش یافته است. اداره آمار ملی این کشور نرخ بیکاری را 5.6 درصد طی سه ماه گذشته‌ی منتهی به ماه می اعلام کرده و پیش‌بینی می‌کند که این میزان نرخ بیکاری فعلاً پایدار خواهد بود و کاهش نمی‌یابد.بیکاری

این برای اولین بار از سال 2013 است که نرخ بیکاری در بریتانیا این میزان از افزایش را ثبت کرده است. بدین ترتیب شمار بیکاران در این کشور به رقم 1 میلیون 850 هزار نفر می‌رسد. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بیکاری در این کشور در میزان 5.5 درصد باقی‌ بماند.

خبرگزاری فارس

25 تیر 1394


مطالب مرتبط :