فهرست بستن

سقوط آزاد

کتاب سقوط آزاد freefall-en-big

Freefall

Free Markets and Sinking of the Global Economy

سقوط آزاد

بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی

مؤلف: Joseph Stiglitz/جوزف استیگلیتز

ناشر: W. W. Norton & Company

سال نشر: 2011 میلادی

ناشر ایرانی: دانشگاه شهید بهشتی

سال ترجمه: 1391

مترجمان: دکتر محمدناصر شرافت جهرمی و دکتر رسام مشرفی

تعداد صفحات: 441

صفحه‌ی کتاب در وب‌سایت ناشر اصلی


مطالب مرتبط :