فهرست بستن

سرمایه‌داری سرخ

سرمایه داری سرخ red-capitalism-en

Red Capitalism

 The Fragile Financial Foundation of China’s Extraordinary

 سرمایه‌داری سرخ

پایه‌های مالی لرزان در رشد بی‌سابقه چین

مؤلف: Carl.E Walter, Fraser.J.T Howie/کارل.ای والتر، فریزر.جی.تی هاوی

ناشر: Wiley

سال نشر: 2011 میلادی

ناشر ایرانی: موسسه ایران

سال ترجمه: 1392

مترجم: عبدالرضا داوری

تعداد صفحات: 304

صفحه‌ی کتاب در وب‌سایت ناشر اصلی


مطالب مرتبط :