فهرست بستن

ریشه‌ی بحران‌های مالی

کتاب ریشه بحران‌های مالی origin-of-financial-crises-central-banks-en

The Origin of Financial Crises

Central Banks, Credit Bubbles and Efficient Market Fallacy

 ریشه‌ی بحران‌های مالی

بانک‌های مرکزی، حباب اعتبارات و سفسطه‌ی بازار کارا

مؤلف: George Cooper/جرج کوپر

ناشر: Harriman House

سال نشر: 2008 میلادی

ناشر ایرانی: بازتاب

سال ترجمه: 1390

مترجمان: مهدی تقوی و مهدی نیازی

تعداد صفحات: 152

صفحه‌ی کتاب در وب‌سایت ناشر اصلی

 


مطالب مرتبط :