فهرست بستن

دکترین شوک

DO-00 the_shock_doctrine-en-big

The Shock Doctrine

 The Rise of Disaster Capitalism

دکترین شوک

ظهور سرمایه‌گرایی فاجعه‌محور

 مؤلف: Naomi Klein/نائومی کلاین

ناشر: Metropolitan books

سال نشر: 2007 میلادی

ناشر ایرانی: آمه

سال ترجمه: 1389

مترجمان: مهرداد (خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی

تعداد صفحات: 734

صفحه‌ی کتاب در وب‌سایت مؤلف  

صفحه‌ی کتاب در وب‌سایت ناشر


مطالب مرتبط :