حضور بانک جهانی در ازبکستان

در ماه بهمن سال جاری، هیأتی از بانک جهانی World Bank به ریاست «مارک وودوارد» کارشناس مسائل اجتماعی از نهادهای اجتماعی و کاری ازبکستان دیدار کرد.

در این سفر نماینده بانک جهانی با مقامات وزارت کار و امور اجتماعی، شورای فدراسیون اتحادیه‌های کارگری و اتاق بازرگانی و صنایع تبادل اطلاعات ملاقات کرد و چگونگی و چشم‌انداز همکاری‌ها بین ازبکستان و بانک جهانی بررسی شد.

در این سفر همچنین از نتایج فعالیت کارشناسان نظارتی بانک جهانی که در سال گذشته به این کشور سفر کرده بودند مطلع شدند. گروه کارشناسان نظارتی مواردی مانند پیشرفت در بخش پنبه، حضور کودکان در برداشت پنبه و همچنین همکاری دولت ازبکستان با سازمان جهانی کار در مورد برنامه‌های کار کودکان در این کشور را مثبت ارزیابی کرد.ازبکستان

بر اساس این گزارش، در این دیدارها ضمن بررسی عمل‌کرد کاری سال گذشته در ازبکستان، بین بانک جهانی و سازمان جهانی کار یادداشت تفاهم امضا شد. طبق این یادداشت انجام تحقیقات در واحدهای کشاورزی (تاثیر ماشینی شدن بر بازار کار و استخدام نیروهای کار در بخش کشاورزی)، برقراری یک روش ارتباط معکوس و نظارت طرف سوم بر طرح‌هایی که در ازبکستان با کمک مالی بانک جهانی اجرا می شود، در دست تدوین است.

طی این سفر همچنین مسائل مربوط به برگزاری «میزگرد» با مشارکت مقامات بانک جهانی، سازمان جهانی کار و دیگر سازمان‌های بین المللی بررسی شد.

ازبکستان در سال 1992 میلادی به عضویت بانک جهانی درآمد و این بانک از سال 1995 میلادی برای اجرای طرح‌هایی در زمینه‌های خصوصی سازی، رشد بخش مالی، مدرنیزه کردن بخش کشاورزی، الکتروانرژی، بهبود زیرساخت‌های اجتماعی، بهداشت و آموزش به ازبکستان نزدیک به 2 میلیارد دلار وام اختصاص داده است.

27 بهمن 1393