فهرست بستن

جنگ بر سر ثروت

کتاب جنگ بر سر ثروتکتاب جنگ بر سر ثروت

The War for Wealth

The True Story of Globalization, or Why the Flat World is Broken

 جنگ بر سر ثروت

داستان واقعی جهانی‌شدن یا دنیای مسطحی که شکسته است

 

مؤلف: Gabor Steingart / گبر اشتاینگارت

ناشر: McGraw-Hill

سال نشر: 2008 میلادی

ناشر ایرانی: نیلوفر

سال ترجمه: 1390

مترجم: رضا امیررحیمی

تعداد صفحات: 332

صفحه‌ی کتاب در وب‌سایت ناشر اصلی


مطالب مرتبط :