فهرست بستن

تحریم روسیه، عامل تعمیق بحران در اروپا

در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های انگلیسی فعال در بخش‌های نفت و گاز، بانکی و همچنین صنایع دفاعی روسیه از ادامه فعالیت با روسیه باز مانده‌اند… این در حالی است که در شرایط کنونی اقتصاد انگلیس نیز با مشکلات جدی در زمینه‌ی پایین بودن رونق اقتصادی و نرخ صادرات مواجه است…1393/09/07

تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه، باعث اعمال واکنش و مقابله به مثل از جانب روسیه شده است؛ اقداماتی که در مجموع بسیاری از شرکت‌های انگلیسی را تحت تأثیر قرار داده‌ است؛ این شرکت ها نه تنها با تحریم‌های اعمال‌شده محدود شده‌اند، بلکه کناره‌گیری طرف‌های روس در زمینه‌ی ادامه‌ی همکاری با شرکت‌های انگلیسی باعث آسیبِ بیشتر به این شرکت‌ها شده است.بحران اقتصادیدر حال حاضر بسیاری از شرکت‌های انگلیسی فعال در بخش‌های نفت و گاز، بانکی و همچنین صنایع دفاعی روسیه از ادامه فعالیت با روسیه باز مانده‌اند. برخی شرکت‌ها بالغ بر20  درصد از بازار بین‌المللی خود را که به همکاری با روسیه مربوط می‌شده است را از دست داده‌اند که این کار می‌تواند به تعدیل نیرو و افزایش بیکاری در انگلیس بیانجامد. این در حالی است که در شرایط کنونی اقتصاد انگلیس نیز با مشکلات جدی در زمینه‌ی پایین بودن رونق اقتصادی و نرخ صادرات مواجه است.

بسیاری از شرکت‌های انگلیسی در بخش نفت و گاز روسیه، در اکتشاف میادین جدید و ساخت سکوهای نفتی در خشکی و ساحل این کشور فعالیت می‌کرده‌اند. شرکت‌های آلمانی نیز از اعمال تحریم علیه روسیه و عکس‌العمل روسیه ضربه شدیدی خورده‌اند، به‌گونه‌ای که به اعتقاد برخی کارشناسان بخشی از مشکلات کنونی اقتصاد آلمان به پروژه تحریم روسیه مربوط می‌شود.

خبرگزاری فارس

7 آذر 1393


مطالب مرتبط :