فهرست بستن

تاریخ مختصری از آینده

une-brève histoire-fa کتاب جهان در قرن 22

Une Brève Histoire De L’avenir

تاریخ مختصری از آینده

(جهان در قرن 22)

 

مؤلف: Jacques Attali/جاک اتالی

ناشر: French & European Pubns

سال نشر: 2006 میلادی

ناشر ایرانی: اخوان خراسانی

سال ترجمه: 1392

مترجم: محمدعلی اخوان

تعداد صفحات: 332

صفحه‌ی کتاب در وب‌سایت ناشر اصلی


مطالب مرتبط :