فهرست بستن

بگذار آشغال بخورند

بگذار آشغال بخورند let-them-eat-junk

Let Them Eat Junk

.How Capitalism Creates Hunger and Obesity

 بگذار آشغال بخورند

چگونه سرمایه‌داری گرسنگی و چاقی می‌آفریند.

 

مؤلف: Robert Albritton/ رابرت آلبریتون

ناشر: Pluto Press

سال نشر: 2009 میلادی

ناشر ایرانی: اختران

سال ترجمه: 1393

مترجم: کیانوش یاسایی

تعداد صفحات: 384

صفحه‌ی کتاب در وب‌سایت ناشر اصلی


مطالب مرتبط :