گزارش موسسه‌ی بیمه ملی اسرائیل

بیش از 1.6 میلیون نفر زیر خط فقر

گزارش سالانه‌ی موسسه‌ی بیمه ملی اسرائیل نشان می‌دهد که بیش از 1.6 میلیون نفر در اسرائیل زیر خط زندگی می‌کنند؛ البته گزارش انجمن‌های اجتماعی درباره فقر که سالانه منتشر می‌شود، بسیار بیشتر از این رقم را نشان می‌دهد.

با وجود این‌که گزارش فقر، کاهش نرخ فقر را نشان می‌دهد اما نکته‌ی قابل توجه گسترش دایره فقر بین خانواده‌هایی است که یک یا چند نفر از اعضای خانواده شاغل هستند و نسبت فقر در اسرائیل نیز بالاترین نسبت در میان کشورهای توسعه‌یافته است.فقر در اسرائیل

در این گزارش، مقایسه نرخ فقر در سال 2013 با سال 2012 نشان می‌دهد که نسبت خانواده‌های فقیر از 19.4 درصد در سال 2012 به 18.6 درصد کاهش یافته است و نرخ فقر از 23.5 درصد در سال 2012 به 21.8 درصد در سال 2013 کاهش یافته است.

بر پایه این گزارش، 432.600 خانواده فقیر در اسرائیل زندگی می‌کنند که شامل 1.658.200 نفر از جمله 756.900 کودک می‌شوند.

شاخص فقر نیز با توجه به درآمد ماهیانه‌ی کمتر از 2989 شِکِل (واحد پول اسرائیل) برای هر فرد تعیین می‌شود؛ همچنین زوج‌هایی که حقوق دریافتی آن‌ها کمتر از 4783 شِکِل یا خانواده‌ی 5 نفره‌ای که درآمد ماهیانه‌اش کمتر از 9000 شکل باشد در دسته‌ی فقرا قرار می‌گیرند.

خبرگزاری تسنیم

26 آذر 1393