بدهی ایالات‌متحده‌ی آمریکا

مرداد 1394

بدهی عمومی ایالات‌متحده‌ی آمریکا تا تاریخ 19 آگوست 2015، 18.151.204.858.128 دلار می‌باشد (یعنی بیش از 18 تریلیون دلار). مبتنی بر این مبلغ عظیم هر مرد، زن و کودک آمریکایی 59.742 دلار (که ‌به ازای دلار 3000 تومانی، می‌شود 179.226.000 تومان) در این نظام بدهکاری شریک هستند.

در این‌جا یک سؤال مطرح است که صاحبان این بدهی عظیم چه کسانی می‌باشند؟

صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، دولت‌های خارجی، سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه‌گذاران آمریکایی و…بدهی آمریکا

سوال دیگر این است که بیشترین میزان بدهی مربوط به کدام یک از دولت‌های خارجی می‌باشد؟

تا ماه دسامبر 2014، اوضاع 10 کشور طلب‌کار به این قرار است:

  1. چین: 1.270.300.000.000 دلار
  2. ژاپن: 1.214.900.000.000 دلار
  3. حوزه‌ی کارائیب: 311.500.000.000 دلار
  4. کشورهای صادرکننده‌ی نفت (شامل ایران و عربستان سعودی): 296.800.000.000 دلار
  5. برزیل: 258.500.000.000 دلار
  6. سوئیس: 222.700.000.000 دلار
  7. ایرلند: 209.000.000.000 دلار
  8. بلژیک:‌ 202.800.000.000 دلار
  9. انگلستان: 199.500.000.000 دلار
  10. کشورهای دیگر: 187.800.000.000 دلار

بدهی آمریکا در سال 1959 میلادی 284,705,907,078 دلار بوده است و امروز مبلغ این بدهکاری به جهان 18,151,204,858,128 دلار می‌باشد؛ این افزایش حاکی از رشد انفجارگونه‌ی این بدهی طی 60 سال گذشته است.

Dave Manuel

19 August 2015

28 مرداد 1394