فهرست بستن

بحران بزرگ مالی

بحران بزرگ مالی

بحران بزرگ مالی

علت‌ها و درس‌ها*

 

پردآورنده: علی دینی

ناشر: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
تعداد صفحات: 162
سال انتشار: 1392

 

* این کتاب شامل مجموعه مقالاتی از شخصیت‌های اقتصادی داخلی می‌باشد.


مطالب مرتبط :