بازگشت رکود به اقتصاد و بحران سال 2008

(بحران مالی و اقتصادی 2008)

بحران مالی و اقتصادی 2008 بحران مالی و اقتصادی 2008

The Return of Depression in Economics and the Crisis of 2008

 بازگشت رکود به اقتصاد و بحران سال 2008

(بحران مالی و اقتصادی 2008)

 

مولف: Paul Krugman/ پُل کروگمن

ناشر: W.W.Norton

سال نشر: 2009 میلادی

ناشر ایرانی: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

سال ترجمه: 1388

مترجم: امیرحسین توکلی

تعداد صفحات: 171