فهرست بستن

امکان فروپاشی سرمایه‌داری و دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی

امکان فروپاشی سرمایه‌داری و دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی

امکان فروپاشی سرمایه‌داری و دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی

درآمدی به تناقض‌های درونی و تبیین بحران‌های بزرگ سرمایه‌داری

 

مؤلف: محمد قراگوزلو
ناشر: نگاه
تعداد صفحات: 448
سال انتشار: 1392


مطالب مرتبط :