فهرست بستن

اقتصاد به زبان خودمان

اقتصاد به زبان خودماناقتصاد به زبان خودمان

Economics for everyone

 A Short Guide to the Economics of Capitalism

اقتصاد به زبان خودمان*

3- سرمایه‌داری به منزله‌ی نظام

 

مولف: Jim Stanford /جیم استنفورد

ناشر: Pluto Press

سال نشر: 2008

ناشرایرانی: نشر پژواک

سال ترجمه: 1393

مترجمان: آرش حسینیان

صفحه‌ی کتاب در وب‌سایت ناشر اصلی


* این کتاب به همراه دو جلد دیگر، ترجمه‌ی کتاب Economics for Every One می‌باشند که در قالب سه کتابِ «اقتصاد به زبان خودمان 1، 2 و 3» ترجمه شده‌اند.


مطالب مرتبط :