فهرست بستن

افسانه‌ی توسعه

افسانه توسعه افسانه توسعه

The Myth of Development

The Non-Viable Economies of the 21st Century

افسانه‌ی توسعه

اقتصادهای ناکارآمد قرن بیست‌ویکم

 

مؤلف: oswaldo de Riwero/ اسوالدو دی ریورو

ناشر: zed books

سال نشر:2001

ناشر ایرنی: اختران

سال ترجمه: 1383

مترجم: دکتر محمود عبدالله زاده

صفحه‌ی کتاب در وب‌سایت ناشر اصلی


مطالب مرتبط :