فهرست بستن

افزایش غیر منطقی بازار سهام در آمریکا

خرید شمش طلا توسط ابرثروتمندان در سال جاری تا 243 درصد افزایش پیدا کرده است؛ اگر بازار سهام‌ درحال افزایش است پس چرا این افراد دست به خرید طلا می‌زنند و پول خود را در بازار سهام ذخیره نمی‌کنند؟ این افزایش غیرمنطقی بازار سهام در آمریکا که اکنون شاهد آن هستیم نمی‌تواند تا همیشه ادامه پیدا کند و موضوع دردناک و بسیار سخت این است که درنهایت حباب آن می‌ترکد. سهام‌هایی که از نقطه‌ی اوج بازدهی فرود می‌آیند معمولاً فرآیند تولید پولشان به پایان می‌رسد…

Michael Snyder

18 September 2014

27 شهریور 1393

اصل این مطلب را می‌توانید از این‌جا پی بگیرید.


مطالب مرتبط :