فهرست بستن

افزایش خط فقر جهانی پس از 25 سال توسط بانک جهانی

کشورهای بزرگ جهان با تبیین سیاست­های به‌اصطلاح پایدار و توسعه و ابلاغ سیاست­های جدید خط فقر جهانی را افزایش دادند. خط فقر جهانی از درآمد کم­تر از 1.25 دلار روزانه که در سال 1990 تعیین شده بود به 1.9 دلار روزانه افزایش یافت که این افزایش شاخص، تعداد قابل توجهی از مردم جهان را تحت پوشش قرار داده و تعداد فقیران بر اساس این حد جدید، رشد فزاینده­ای یافته است. با توجه به شاخص ارزیابی خط فقر، شرق آسیا شاهد بیش­ترین افزایش در تعداد فقرا خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که بر اساس پیش­بینی­ها تعداد فقرا در کشورهای این منطقه از 157 میلیون به 293 میلیون نفر افزایش خواهد یافت و حدودا دو برابر خواهدشد. در کشورهای آمریکای لاتین نیز تعداد فقرا با افزایش 25 درصدی از 37 میلیون نفر فعلی به 45 میلیون نفر خواهد رسید. بر اساس این خط فقر جدید، تعداد فقرای کشورهای جنوب آسیا نیز به 407 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.در حال حاضر 416 میلیون نفر نیز در کشورهای حوزه آفریقای سیاه زیر خط فقر قرار دارند. این افزایش در معیار سنجش فقر بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در جهان  نتیجه شده است.

خبرگزاری فارس

3 مهر 1394


مطالب مرتبط :