فهرست بستن

افزایش بیکاری در فرانسه

در فرانسه بیش از ۵ میلیون ۴۳۰ هزار نفر دچار معضل بیکاری هستند که این تعداد حدود 13% جمعیت کل فرانسه را تشکیل می‌دهند. 1393/08/03

براساس داده های وزارت کار فرانسه، نرخ بیکاری در این کشور در میان افرادی که هیچ‌گاه موفق به یافتن شغلی نشده‌اند، موسوم به رده‌ی A، در ماه سپتامبر بالا رفته است. داده‌های وزارت کار فرانسه، نرخ بیکاری این گروه را با ۰.۶ درصد افزایش یعنی ۱۹ هزار و ۲۰۰ نفراعلام کرده است.بیکاری در فرانسهدر فرانسه بیش از ۵ میلیون ۴۳۰ هزار نفر دچار معضل بیکاری هستند -که این تعداد حدود 13% جمعیت کل فرانسه را تشکیل می‌دهد/مرکز پایش.-

خبرگزاری فارس

3 آبان 1393


مطالب مرتبط :