فهرست بستن

افزایش بیکاری در جهان

سازمان بین‌المللی کار طی گزارشی اعلام کرد نرخ بیکاری در جهان در پنج سال آینده به ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت و نابرابری اقتصادی نیز در جهان گسترش می یابد.

سازمان بین‌المللی کار[1] زیر نظر سازمان ملل متحد طی گزارشی اعلام کرده است تعداد بیکاران در جهان در سال 2019 از 201 میلیون نفر کنونی به 212 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. گای رایدر، مدیر این سازمان، گفت:

«اقتصاد جهانی در حال تجربه نرخ رشد متوسط است و این مسئله نیز پیامدهایی را در بر خواهد داشت.»

سازمان بین‌المللی کار در چشم‌انداز خود نسبت به شرایط اشتغال در سال 2015 اعلام کرد تا سال 2019 باید 280 میلیون فرصت شغلی در جهان ایجاد شود تا فاصله ایجاد شده در بازار کار به علت بحران های مالی، از بین برود. رایدر افزود این آمارها نشان می‌دهد که شرایط اشتغال جهان با حد مطلوب فاصله زیادی دارد.

سازمان بین المللی کارگزارش سازمان بین المللی کار می افزاید، به‌رغم بهبود وضعیت اشتغال در برخی کشورها، نرخ بیکاری در تعدادی از کشورهای پیشرفته اروپایی همچنان در شرایط نگران کننده‌ای قرار دارد. گای رایدر بین کرد که اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی در کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی به شکل تأسف‌باری به افزایش بیکاری در این کشورها منجر شده است. این گزارش می‌افزاید پیش‌بینی‌ها از افزایش نرخ بیکاری در آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا تا سال 2017 حاکی است و نرخ بیکاری فرانسه نیز تا این سال تنها به زیر دو رقم کاهش خواهد یافت.

بر اساس اعلام این گزارش بیشترین قشری که از شرایط پیش روی بیکاری ضربه خواهند خورد جوانان بین 15 تا 24 سال خواهند بود که با نرخ بیکاری 13 درصدی در سال 2014، سه برابر افراد بالغ با بیکاری مواجه بوده‌اند.

این سازمان اعلام کرده است که در حال حاضر یک نفر از هر 10 نفر شاغل در جهان با دست‌مزد روزانه کمتر از 1.5 دلار با مشکل فقر مفرط مواجه هستند.

یکی از تأسف‌بارترین بخش‌های گزارش سازمان بین‌المللی کار نشان‌دهنده این واقعیت تلخ است که حدود 30 تا 40 درصد از کل درآمد جهان به 10 درصد افراد ثروتمند جهان اختصاص دارد و 10 درصد فقیر جهان تنها سهمی 2 تا 7 درصدی از کل درآمد جهان را دریافت می‌کنند.

ILO

خبرگزاری فارس

20 January 2015

30 دی 1393

متن کامل این گزارش را می‌توانید از این‌جا دریافت کنید.


[1]. International Labour Organization


مطالب مرتبط :